Dostava

Dostava:

Isporuku proizvoda odnosno obavljenih usluga Prodavatelj može vršiti na slijedeće načine:
– osobna dostava
– dostava putem pošte
dostava putem ovlaštenih/specijaliziranih dostavljača
– neposredno preuzimanje od strane kupca
– drugi prikladan način
Troškove isporuke proizvoda odnosno usluga snosi Kupac.
Troškovi dostave su iskazani na web-stranici www.moj-otisak.com te su vidljivi prilikom kupnje tj. nakon stavljanja proizvoda u košaricu.
Prodavatelj neće snositi odgovornost ukoliko isporuka nije mogla biti izvršena Kupcu zbog neistinitih podataka dostavljenih od strane Kupca.
Rizik slučajne propasti stvari snosi Prodavatelj do trenutka preuzimanja proizvoda od strane Kupca, a od preuzimanja proizvoda od strane Kupca rizik slučajne propasti proizvoda prelazi na Kupca.